ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ θΕΜΑ: "ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, 1610 ΕΤΗ(407-2017)"

Ἐπὶ τῇ συμπληρώσει 1610 ἐτῶν ἀπὸ τῆς κοιμήσεως τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου Χρυσοστόμου, ἡ Ἱερὰ Ἐπισκοπὴ Ζβόρνικ καὶ Τούζλα σὺν τὴν ἔδρα τῆς Πατρολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Βελιγραδίου, ἐν συνεργασίᾳ μὲ ἄλλα πανεπιστήμια καὶ ἰνστιτοῦτα, διοργανώνει ἐν Bijeljina, μεταξύ 19ης καὶ 22ας Ὀκτωβρίου τὸ 2017, Διεθνὲς Συνέδριον ἀφιερωμένον εἰς τὸν Ἅγιον Ἰωάννην τὸν Χρυσόστομον.

Ὁ στόχος τοῦ ἐν λόγῳ συνεδρίου εἶναι ἡ ἀνάδειξις ἐκείνων τῶν στοιχείων καὶ ὄψεων τῆς διδασκαλίας τοῦ Χρυσορρήμονος Ἰωάννου, τὰ ὁποῖα ἔχουν ἰδιαιτέραν σημασίαν διὰ τὴν ἐποχὴν ἡμῶν. Τὸ συνέδριον ἀναζητᾷ νὰ λάβῃ ὑπ’ ὄψιν καὶ νὰ  ἀπευθύνῃ κρίσιμα ἐρωτήματα, τὰ ὁποῖα ἀφοροῦν εἰς τὴν θεολογίαν, φιλοσοφίαν, ἱστορίαν καὶ ἑρμηνευτικήν, καθὼς καὶ εἰς ἄλλους κλάδους τῆς ἀνθρωπίνης γνώσεως. Οἱ ἐρευνηταὶ καλοῦνται νὰ παρουσιάσουν  θέσεις καὶ διασαφήσεις, αἱ ὁποῖαι θὰ γεφυρώσουν τὸ χάσμα μεταξὺ ἀρχαιότητος καὶ νεωτερικότητος καὶ θὰ καταδείξουν ὅτι ἡ θεολογικὴ προσφορὰ τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου Κωνσταντινοπολίτου ἀφορᾷ εἰς ἐπίκαιρα θέματα.

Μεταξὺ τῶν ἐπιστημόνων, οἱ ὁποῖοι θὰ συμμετάσχουν εἰς τὸ ἀναφερόμενον Συνέδριον, περιλαμβάνονται καὶ οἱ ἑξῆς: ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μεσσηνείας κ. Χρυσόστομος Σαββάτος, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ζάγκρεμπ κ. Porfirije Peric, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καισαρείας Vasilios Mansur, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Τόμις Teodosije Petresku, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος κ. Ignatije (Midić), ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἀλχάμπρας καὶ Δυτικῆς Ἀμερικῆς κ. Μάξιμος, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος πρῴην Ἑρζεγοβίνης κ. Ἀθανάσιος, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίται κ. Βασίλειος Γοντικάκης καὶ Ἐλισσαῖος Σιμωνοπετριτης, οἱ Αἰδεσιμολ. Πρεσβύτεροι κ.  Daniel Buda, κ. Nenad Tupesa, οἱ Ἐλλογ. Καθηγηταὶ κ. Guillaume Bady, κ. Chrysostomos Stamoulis, κ. Aleksei Ivanovich Sidorov, κ. Goran Sekulovski, κ. Svilen Tutekov, κ. Stijepan Duvnjak, κ. Dejan Lucic, κ. Petar Vrankic, κ. Srboljub Ubiparipovic καὶ ἄλλοι.

0
0
0
s2smodern

The goal of the symposium is to highlight those elements and aspects of Saint Chrysostom's teaching that are relevant for our time, especially the theological, historical, pastoral, exegetical, psychological, and other questions it raises. A number of areas present themselves as interesting foci for the conference: theology, anthropology, hermeneutics, human nature, modern and ancient philosophy.